This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Przypominamy, że informacje dotyczące osiedla zamieszczamy na bieżąco na stronie Rady www.lesnica.org , w Gazecie Leśnickiej i na tablicy informacyjnej na przystanku.


29.09.2016

Zapraszamy na nasz profil na FB.

Będziemy tam zamieszczać aktualne informacje z osiedla, wiadomości Stowarzyszenia itd.
Dziękujemy administratorowi strony osiedlezerniki.c0.pl za bardzo dobrą, długoletnia współpracę.

https://www.facebook.com/stowarzyszeniezernikinowe

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu.


10.09.2016

U W A G A !

24 września 2016 r. o godz. 16:30, na boisku za ul. Lewą, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu.

Proponowany program:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2015 r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Zapraszamy członków stowarzyszenia i mieszkańców osiedla.

Zarząd Stowarzyszenia Wrocław, 09.09.2016 r.

U W A G A !

W przypadku braku kworum w dniu 24.09.2016 r. o godz. 16:30 - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się w tym samym miejscu, w dniu 24.09.2016 r. o godz. 17:00.


29.08.2016

Kanalizacja cd.

Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiedział na kolejne zapytanie radnej miejskiej Grażyny Kordel i potwierdził, że plany inwestycyjne MPWiK obejmują budowę kanalizacji w ul. Lewej i Trójkątnej.
Do końca roku 2017 ma zostać opracowana dokumentacja projektowa, a rozpoczęcie robót może nastąpić w 2018 r.  Dołączona do zapytania lista mieszkańców Lewej i Trójkątnej, którzy wyrazili chęć przyłączenia swoich posesji do kanalizacji została przekazana do MPWiK.
Odpowiedź – tutaj.
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej wstrzymane zostały ze względu na zmianę technologii wykonania kanału – przez miesiąc nie udało się wypompowanie wody gruntowej do poziomu wymaganego dla wykonania wykopu.

Zmiana technologii będzie polegać na wykonaniu przewiertem kanału głównego na głębokości 3-4 m, a nad kanałem głównym, już metodą wykopową na głębokości 1,5-2 m, ułożony zostanie drugi kanał, do którego zostaną przyłączone sięgacze do granic posesji.
Przyłącza zostaną wypłycone do głębokości ok. 1.4-1,2 m
Od zakrętu do końca Grabowej projekt pozostaje bez  zmian.

Wznowienie prac powinno nastąpić w przeciągu 2 tygodni.
W tym czasie przełożony ma też zostać kolizyjny kabel energetyczny – będzie to związane z przerwą w dostawie prądu na naszym osiedlu.

Na ulicach Białodrzewnej i Bukowej prace idą zgodnie z planem.


26.06.2016

Kanalizacja osiedla

Kanalizacja ulic Trójkątnej i Lewej wciąż jest niepewna.
W związku z tym, mieszkańcy zwrócili się do radnych miejskich o złożenie interpelacji w sprawie skanalizowania całego osiedla.
Odpowiedzi udzielane przez miejskich urzędników są bardzo nieprecyzyjne, jednak w ostatniej z nich, MPWiK stwierdziło, że konieczne jest rozpoznanie liczby mieszkańców deklarujących chęć przyłączenia do sieci.
Na prośbę radnej Grażyny Kordel, p. Urszula Kosowska zebrala podpisy tych mieszkańców Lewej i Trójkątnej, którzy będą chcieli przyłączyć swoje posesje do kanalizacji sanitarnej.
Czekamy na kolejną interpelację i odpowiedź Prezydenta.

Pod koniec ubiegłego roku przygotowano projekt kanalizacji ulic Białodrzewnej, Bukowej i Grabowej.
Jego realizacja rozpocznie się w pierwszej dekadzie lipca br.
Wykonawca (Skanska SA) poinformuje mieszkańców o terminie przeprowadzenia oględzin budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, o terminie rozpoczęcia prac oraz poda dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za obsługę bytową.
Prosimy mieszkańców ul. Bukowej, Białodrzewnej i Grabowej o umożliwienie dokonania oględzin budynków, opróżnienie szamb przed rozpoczęciem inwestycji oraz o oznakowanie pojemników na śmieci.
Zwracamy się do wszystkich, aby podczas trwania przebudowy, zwracali szczególna uwagę na przemieszczajace się po placu budowy dzieci.
Ulica Grabowa zostanie zamknięta na odcinku od stacji transformatorowej do placu manewrowego.
Gotowe fragmenty ulicy będą udostępniane mieszkańcom, a front robót będzie sie przesuwał na południe.
Będą ustawione tablice z informacją, do której posesji dojazd jest możliwy.
Mieszkańcy zamkniętego odcinka Grabowej będą parkować na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Konińskiej.
Mieszkańcy ul. Białodrzewnej i Bukowej będą zostawiać samochody na nowej drodze przy ul. Białodrzewnej (obok posesji nr 6) oraz na przygotowanym do parkowania miejscu przy ul. Bukowej.
Do wypompowywania szamb będą przygotowane długie węże, a śmieci będą zbierane i wywożone w dodatkowych kontenerach – mieszkańcy będą wystawiać smieci jak zwykle (prosimy o namalowanie na kubłach numeru posesji).

Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na adres stowarzyszenia:listyzerniki@op.pl
Na stronie www.lesnica.org bedą zamieszczane bieżące informacje dotyczące prowadzonych prac.
Z ramienia RO Leśnica, do kontaktów z wykonawcą upoważniona jest p. Joanna Lisowska.

Osiedle Żerniki Nowe we Wrocławiu obejmuje obszar ograniczony:

-od wschodu kąpieliskiem "Glinianki" oraz ulicą Białogardzką
-od południa torami kolejowymi wraz z przejazdem PKP na ul. Konińskiej
-od zachodu rzeczką ,,Ługowiną"(do ulicy Kosmonautów) a dalej drogą za parkiem ,,Gajowa" - miedzy ulicą Jeżowską (Stabłowice) a ulicą Lewą i nowo zasadzonym lasem do torów kolejowych.
- od północy wzdłuż torów kolejowych do kapieliska ,,Glinianki"

W skład osiedla wchodzą ulice: Białodrzewna, Bukowa, Grabowa, Lewa i Trójkątna -zamieszkane przez ponad 200 rodzin (okolo 1000 mieszkańców).
1.09.2007r. mieszkańcy utworzyli ,,Samorząd Mieszkanców" - w celu obrony przed bezmyślną, bezduszną biurokracją, dezorganizującą życie osiedla. Z dnia na dzień, bez wiedzy korzystających z niego osób zlikwidowano istniejący ponad 80 lat przejazd kolejowy przy ulicy Konińskiej. Była to droga do kościoła parafialnego, do dwóch cmentarzy, do szkoły, do najbliższego sklepu, poczty, apteki, lekarza, awaryjny objazd, skrót omijajcy zakorkowaną ul.Lotniczą. Protest w tej sprawie podpisało ponad 250 osób.
Teraz jesteśmy rozrzuceni w różne strony:
- szkoła - ul.Rumiankowa (Żerniki) i Koszykarska (Pilczyce)
- policja - ul.Jeleniogórska (Leśnica) i Połbina (Kozanów)
- poczta - ul.Żernicka (Żerniki) i Horbaczewskiego
- apteka - ul.Rumiankowa (Żerniki) i Papiernicza (Pilczyce)
- sklepy - ul.Żernicka (Żerniki) i Starogajowa (Stabłowice)
- pomoc społeczna - ul.Koszykarska (Pilczyce) i Średzka (Leśnica)

W ciągu 7 miesięcy Samorząd napotkał na wiele niecheci, utrudnień i samowoli urzędniczej. Podjął próbę integracji mieszkańców w walce o przywrócenie zlikwidowanego przejazdu PKP, włącznie z blokadą ulicy Kosmonautów w dniu 8.03.2008r. Jednocześnie złożono skargę do przewodniczącej RM na opieszałość urzedników oraz złamanie prawa. Osiemdziesięciu mieszkańców złożyło zapytanie do przewodniczącej dotyczące zlikwidowanego przejazdu PKP. W dniu 17.04.2008r. na sesji Rady Miejskiej nasze skargi zostały odrzucone! Ponieważ uzasadnienie odrzucenia skargi zawierało błędy natury prawnej oraz nie odzwierciedlało zaistniałych faktów, mieszkańcy osiedla (120 osób) w maju zożyli skargę ponownie. Zostanie ona rozpatrzona na sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 10.07.2008r
Samorząd mieszkańców, po miesiącach ,,męki w urzędach", zdecydował o utworzeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla ,,Żerniki Nowe" we Wrocławiu (założone 25.04.2008r.). Jest to organizacja zarejestrowana w sądzie, mająca status prawny, co oznacza, że w kwestiach spornych możemy zwracać się do sądu o rozstrzygnięcie sporu. Miasto nie może nas lekceważyć i musi liczyć się z naszym zdaniem.

CHCEMY MIEĆ WPŁYW NA KSZTAŁT OSIEDLA I JEGO OKOLICY, GDYŻ WIELU Z NAS MIESZKA TU JUŻ W TRZECIM, CZWARTYM POKOLENIU, A WSZYSCY ZWIĄZALIŚMY PRZYSZŁOŚĆ Z TYM OSIEDLEM.

NIC W ŻERNIKACH NOWYCH BEZ NAS!


pogoda