This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

11.04.2016

Podsumowanie roku 2014

19 września 2015r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym podsumowany zostal rok 2014. Omówione zostały też bieżące problemy osiedla Żerniki Nowe oraz strategia na lata kolejne.

Sprawozdanie z działalności w 2014r. w zalączeniu – SPRAWOZDANIE

13.09.2015

Zapraszamy na piknik osiedlowy - sobota (19 września) godz. 16:00, boisko za ul. Lewą.

W programie atrakcje dla małych i dużych – gry i zabawy z nagrodami dla dzieci, pieczenie kiełbasek dla wszystkich.


Nagrody dla dzieci i artykuły spożywcze finansuje Rada Osiedla Leśnica.
Prosimy o zabranie krzesełek i koców, mile widziane domowe wypieki

.

W przypadku niesprzyjającej pogody (deszczu) spotkanie przeniesiemy na kolejną sobotę 26.09.15r.

Osoby chcące pomóc w organizacji pikniku prosimy o kontakt z p. Ulą, ul. Trójkątna 24.


04.09.2015

U W A G A !

19 września 2015 r. o godz. 17:00 na boisku za ul. Lewś odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Proponowany program walnego zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2014r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańcw Osiedla " Żerniki Nowe" Wrocław 04.09.2015r.


04.09.2015

U W A G A !

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 19.09.2015r. o godz. 17:00 - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się w tym samym miejscu , w dniu 19.09.2015r. o godz. 17:30.

Zarząd Stowarzyszenia


04.09.2015

Budżet Obywatelski 2015

W tej edycji WBO z naszego osiedla zostały zgłoszone 4 projekty, jeden został zweryfikowany negatywnie i do głosowania weszły:

Projekt nr 252 - Konińska/Białodrzewna - Miejsce użytecznosci publicznej - 150 000 zł
Projekt nr 600 - Plac zabaw przy ul. Lewej - 250 000 zł
Projekt nr 619 - Trójkątna - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Żerniki Nowe - 63 000 zł

Głosowanie odbędzie się w terminie - 28 września do 12 października br.
Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy – po jednym na 1 projekt z kazdego progu kwotowego ( I projekty małe o wartości nieprzekraczającej 150 tys. II projekty średnie o wartości powyżej 150 tys. PLN do 500 tys. III projekty duże o wartości powyżej 500 tys. PLN do 2 mln).

Kiedy i jak głosować - http://www.wroclaw.pl/kiedy-i-jak-glosowac-wbo-2015


06.11.2014

Wybory do Rady Miejskiej Wrocławia 16 listopada 2014r.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców informuje, że w wyborach wezmą udział nasi przedstawiciele Zbigniew Wojciechowski i Joanna Lisowska.
Stratuja z listy PSL – lista nr 1.
Lokal wyborczy znajduje się w DSOS-W dla Niewidomych i Słabowidzących przy ul.Kamiennogórskiej 16. Głosujemy w godz. 7.00–21.00.

Ulotka


06.11.2014

Chodnik przy Grabowej

Do WBO wszedł nasz projekt budowy chodnika wzdłuż Grabowej ( od mostku do pętli).
W środę 29.10. nasz przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu liderów w Sali Sesyjnej

Na spotkaniu podano przybliżony harmonogram :
- listopad – spotkanie w spr. realizacji
- do końca roku - wykonanie projektu
- I/II kw. 2015 - przetarg
- II,III,IV kw. 2015 - realizacja
- Projekty i wykonawstwo mają być konsultowane z liderami.
- Za nasz projekt odpowiada ZDiUM.


15.09.2014

Głosujemy na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego z Żernik Nowych!

W głosowaniu od 15 do 29 września każdy mieszkaniec oddaje jeden glos na 3 projekty.
Jest to budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w rejonie skrzyżowania Konińska/Grabowa/Białodrzewna; budowa chodnika przy ul Grabowej od przystanku do stacji transformatorowej i wyposażenie placu zabaw za Lewą.
Głosowac można elektronicznie lub tradycyjnie na formularzach papierowych - trzeba wpisać numery 3 projektów, imię, nazwisko i PESEL.
Wypełnione druki można wrzucić do urny w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca (ul. Zapolskiej 4, Bogusławskiego 8, pl. Nowy Targ 1-8, Kromera 44) lub przekazać członkom Zarządu Stowarzyszenia ( ul. Trójkątna 24, ul. Bukowa 8A, ul. Grabowa 78, 94).
Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec - nie musi być tu zameldowany np. studenci.Nasze projekty:

Nr 233 - projekt - „Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw”
Nr 283 - projekt - „Budowa chodnika przy ul Grabowej”
Nr 285 - projekt - "OdNowa" - wyposażenie placu zabaw przy ul. Lewej

Głosowanie elektroniczne – link

Druk do pobrania - link10.09.2014

Zapraszamy na piknik osiedlowy - sobota (13 września) godz. 16:00, plac za ul. Lewą.

Mieszkańcy osiedla Żerniki Nowe kolejny raz zapraszają na piknik integracyjny.
W programie atrakcje dla małych i dużych - zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, pieczenie kiełbasek dla wszystkich.
Artykuły spożywcze i nagrody dla dzieci finansuje Rada Osiedla Leśnica.
Prosimy o zabranie krzesełek i koców, mile widziane domowe wypieki.Osoby chcące pomóc w organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Ulą, ul. Trójkątna 24. W przypadku niesprzyjającej pogody (deszcz) piknik przeniesiemy na 20.09.14.


07.06.2014

U W A G A !

24 czerwca 2014 r. o godz. 18:00 w Radzie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13/1 odbędzie sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Proponowany program walnego zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2013 r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
5. Ocena działalnosci Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia

U W A G A !

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 24.06.2014r. o godz. 18:00 - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza sie w tym samym miejscu , w dniu 24.06.2014r. o godz. 18:30.

Zarząd Stowarzyszenia


02.05.2014

Postępowanie środowiskowe – Nowe Żerniki (Wuwa2)

Trwa postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ukladu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki („Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użytecznosci publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu”).Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać sie z dokumentacją sprawy oraz zlożyć uwagi i wnioski do 22 maja br. w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wrocław, ul. W. Bogusławskiego 8,10 pokój 423, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45z 17 kwietnia 2014

Plan zagospodarowania ul. Trójkątnej
Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Trójkatnej we Wrocławiu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach od 23.04.2014r.
Do 14.05.2014r. w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. nr 217 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie bip.um.wroc.pl.
Obszar objęty planem - tutaj.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 6.05.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 204 o godz. 15:30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2014r.
Uwagi należy skladać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwaga powinna zawierać także oswiadczenie osoby składajacej dotyczące przetwarzania i udostepniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.


05.04.2014

Nowe informacje w sprawie kanalizacji naszego osiedla!

Po kolejnym piśmie Stowarzyszenia Departament Infrastruktury i Gospodarki informuje, że w tym roku zostanie opracowany projekt, a w latach 2015-2016 zostaną skanalizowane ulice Białodrzewna , Bukowa, Grabowa, Lewa i Trójkatna.

Odpowiedź dyrektora DIiG tutaj


01.02.2014

Nie ma zgody na utworzenie Rady Osiedla Żerniki Nowe!

Komisja ds Osiedli po kilkunastu miesiącach analiz na posiedzeniu w dniu 22.01.2014r. podjęla decyzję o niepowoływaniu Osiedla Żerniki Nowe, a tym samym nie poparła wniosku kilkuset naszych mieszkańców w sprawie utworzenia Rady Osiedla.
Pismo przewodniczącego komisji, radnego miejskiego Jerzego Michalaka tutaj


26.01.2014

Kanalizacja Białodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Lewej i Trójkatnej

W związku z planowaną budową infrastruktury dla Nowych Żernik (WUWA2) poprosiliśmy RO Leśnica o wystapienie do MPWiK w sprawie przyłączenia do kanalizacji równiez ulic na naszym osiedlu.
Oto odpowiedź Dyrektora Inwestycji spółki: tutaj


09.01.2014

Gaz na osiedlu – ankieta

Polska Spółka Gazownictwa analizuje możliwość przyłączenia do sieci gazowej obszaru przeznaczonego pod powstanie osiedla Nowe Żerniki (Wuwa2) łącznie z ulicami Żernik Nowych BiaŁodrzewną, Bukową, Grabową, Lewą i Trójkątną.
Ewentualna gazyfikacja naszych ulic będzie możliwa po pozyskaniu przez PSG ok. 700 odbiorców na nowym osiedlu.
Do końca stycznia Wydział Architektury i Budownictwa UM Wrocławia zbiera informacje o potencjalnych klientach zainteresowanych ewentualnym przyłączeniem do sieci gazowej, zgłoszenia mogą również wyslać mieszkańcy, którzy nie otrzymali ankiety
( e-mail – wab@um.wroc.pl; tel. - 71 7777372; list: UM Wrocławia, Wydz. Architektury i Budownictwa, pok. 226, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.)Przejazd kolejowy na Konińskiej

Informujemy, że po odmowie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności projektu budowlanego i pozwolenia na przebudowę linii kolejowej E-30 przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszenie Mieszkańców za pośrednictwem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ponowiło skargę. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał postanowienie GUNB, stanowisko uzasadniając stwierdzeniem, że przepisy nie nakladają na organ administracji publicznej obowiązku wszczęcia postępowania nadzwyczajnego.
Ankietę, informacją Polskiej Spółki Gazownictwa oraz odpowiedź GINB znajdą Państwo tutaj


03.10.2013

Nowe ulice na Nowych Żernikach

Na naszym osiedlu powstała inicjatywa zgłoszenia do UM propozycji nadania ulicom osiedla Nowe Żerniki (WUWA2) nazw pochodzących od nazw miejscowości, z których po II wojnie światowej przymusowo wysiedlono Polaków mieszkających na Wschodnich Kresach Polski i osiedlono w Żernikach Nowych.

Jak dotąd wpłynęly propozycje:
- Sichowska (Sichów k. Lwowa)
- Kozielnicka (Kozielniki – " - )
- Pasiecka (Pasieki - "- )
- Zubrzycka (Zubrza - " - )
- Dawidowska (Dawidów - " - )
oraz
- Radziechowska (Radziechów dawne woj. Tarnopolskie).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe wystąpi z wnioskiem o nadanie ww. nazw ulicom nowej Wuwy.
Prosimy wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć przesiedleńców z innych kresowych miejscowości o zgłaszanie propozycji nazw do p. Urszuli Kosowskiej ul. Trójkątna 24 lub na e-mail: listyzerniki@op.pl do dnia 31.10.2013r.


08.09.2013

Czy będziemy mieli swoją rade osiedla?

Rok temu, pod wnioskiem o utworzenie samodzielnej rady naszego osiedla, zebraliśmy podpisy ponad 350 osób (powyżej 50% uprawnionych do głosowania) - mieszkańców Żernik Nowych.
Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Rady Osiedla Leśnica i został złożony w Radzie Miejskiej Wrocławia.
Przez prawie rok, podczas wielu spotkań z radnym Jerzym Michalakiem, przewodniczącym Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia oraz z innymi radnymi miejskimi, przekonywaliśmy o celowości takiej decyzji i naszym zaangażowaniu w sprawy osiedla.
Niestety, jak dotąd ani Rada Miejska, ani Komisja ds. Osiedli nie rozstrzygnęly tej kwestii.
Radny Jerzy Michalak poinformowal tylko, ze pomysł negatywnie ocenił Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich nadzorujący działanie rad, a sam wniosek jest analizowany i będzie rozpatrywany przez Komisję.
W piśmie p. Michalaka nie zostały podane żadne konkretne daty ani terminy, w jakich wniosek zostanie rozpatrzony, a mieszkańcy poinformowani o decyzji radnych miejskich – link, odp.


08.09.2013

Podsumowanie działalności w 2012r.


25 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia, na którym prezes Z. Wojciechowski przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2012, omówione zostały bieżące problemy osiedla Żerniki Nowe oraz dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Organy te będą kontynuować swoją działalność w niezmienionym składzie.
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności w 2012r. – link, spr.


10.06.2013

Budżet Obywatelski 2013

Mieszkańcy naszego osiedla oraz Stowarzyszenie zgłosili do Budżetu Obywatelskiego dwa projekty, które zostały odrzucone przez zespół opiniujący.
Było to boisko z placem zabaw w rejonie ul. Konińskiej oraz chodnik wzdłuż Grabowej do przystanku i od torów tramwajowych do ul. Bukowej.
Decyzja o przyznaniu funduszy na realizację projektów biorących udział w głosowaniu zależeć będzie od liczby uzyskanych głosów.
Ponieważ każdy z nas nadal może oddać swój głos na 5 różnych projektów, zachęcamy do zagłosowania na dwa projekty dotyczące Żernik
Nr 28 – „Osiedle na sportowo" - rewitalizacja boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu Żerniki (kwota 385 000 zł)
Nr 119 - zagospodarowanie terenu przy kościele, budowa chodnika, uporzadkowanie zieleni, oświetlenie. Lokalizacja: ul. Żernicka 242 (kwota 73 000 zł).

Głosowac można na kartach (wzór do pobrania) w punktach konsultacyjnych, w Centrach Obsługi Mieszkańca oraz przez INTERNET https://wrosystem.home.pl/budget/display_form.do


Uwaga!

Zebranie Walne - termin II

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 25.06.2013r. o godz. 18:00 (ul. Płońskiego 13/1, Wrocław) - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się w tym samym miejscu , w dniu 25.06.2013r. o godz. 18:30.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „ Żerniki Nowe"


Uwaga!

25 czerwca 2013r. o godz. 18: 00 w Radzie Osiedla Lenśica przy ul. Płońskiego 13/1 odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Proponowany program walnego zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2012r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisją Rewizyjną.
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwaly w tej sprawie.
7. Wybór Komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały tej w sprawie.
8. Przyjęcie strategii Stowarzyszenia na kolejne lata.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe"
Wrocław 10.06.2013r.


26.05.2013

Wyniki wyborów do Rady Osiedla Leśnica w okręgu wyborczym nr 2
(Złotniki, Żerniki Nowe)

"Wyniki wyborów do Rady Osiedla Leśnica w okregu wyborczym nr 2 (Złotniki, Żerniki Nowe) obejmującym 5 mandatów.
Udział w wyborach wzięlo 525 wyborców, oddano 525 głosów, w tym 7 głosów nieważnych i 518 głosów ważnych.
Z Żernik Nowych głosowało 121 osób tj. o 100 wyborców mniej niż podczas poprzednich wyborów do rad osiedli."

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
1. Arian Barbara 33
2. Brud Bogusław 280
3. Dedek-Tyburcy Małgorzata 68
4. Florecki Marek 40
5. Horała Janina 102
6. Kamińska Edyta Ewa 131
7. Kokurewicz Dorota 262
8. Kuglin Patrycja 46
9. Lewandowicz Bartłomiej 277
10. Lisowska Joanna Dorota 149
11. Mroczko Krzysztof Dominik 83
12. Przyjemski Dariusz 233
13. Tymon Anna 130
14. Wilk Kazimierz 238
15. Wojciechowski Zbigniew 143

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:
1. Brud Boguslaw - Złotnickie Forum Samorzadowe
2. Kokurewicz Dorota - Złotnickie Forum Samorządowe
3. Lewandowicz Bartłomiej - Złotnickie Forum Samorządowe
4. Przyjemski Dariusz - Złotnickie Forum Samorządowe
5. Wilk Kazimierz - Złotnickie Forum Samorządowe

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach do Rady Osiedla Leśnica dziękujemy za oddanie głosów na naszych kandydatów.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe


16.05.2013

Już w tę niedzielę - 19 maja - odbędą się wybory do rad osiedli.

Złożyliśmy wniosek do Rady Miejskiej o utworzenie naszej rady Osiedla Żerniki Nowe, zebraliśmy podpisy ponad 300 mieszkańców osiedla, ale powstanie samodzielnej jednostki odsuwa się w czasie.
W dalszym ciągu nasze osiedle należy do RO Leśnica i do niej startują nasi kandydaci, którzy chcą reprezentować mieszkańców Żernik Nowych.
Są to:
Zbigniew Wojciechowski z ul. Bukowej i Joanna Lisowska z ul. Grabowej,
którzy będą kontynuować działania w ramach RO oraz
Janina Horała z ul.Trójkątnej, Edyta Kamińska z ul. Bukowej i Anna Tymon z ul. Lewej.

Aby wszyscy nasi kandydaci mogli wejść w skład Rady Osiedla, konieczny jest udział w wyborach jak najliczniejszego grona uprawnionych do głosowania mieszkańców Żernik Nowych.
Prosimy więc o przybycie w niedzielę 19 maja między godziną 8:00 a 20:00 do Szkoły Podstawowej przy ul. Częstochowskiej 42 (Złotniki) i oddanie swoich głosów na naszych wspólnych kandydatów:

Nr 5. - Horała Janina
Nr 6. - Kamińska Edyta Ewa
Nr 10. - Lisowska Joanna Dorota
Nr 13. - Tymon Anna
Nr 15. - Wojciechowski Zbigniew

Głosujemy na wszystkich 5 kandydatów zaznaczając ich nazwiska na karcie do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców
 Osiedle Żerniki Nowe


Z uwagi na niesprzyjajacą pogodę i padający deszcz piknik został przełożony na przyszłą sobotę tj. 18.05


09.05.2013

Zapraszamy na piknik – sobota (11 maja) godz. 16: 00 plac zabaw przy ul. Lewej.

Przy ognisku porozmawiamy o najważniejszych sprawach naszego osiedla.
Kiełbaski, napoje, slodycze i nagrody dla dzieci finansuje Rada Osiedla Leśnica.
Prosimy o zabranie krzesełek i koców, mile widziane domowe wypieki.Osoby chcące pomóc w organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Ulą, ul. Trójkątna 24.

Wybory do Rad Osiedli

10.04.2013

Wybory do wrocławskich Rad Osiedli odbędą sie 19 maja. Od 4 do 19 kwietnia mogą zgłaszać się kandydaci na radnych.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibach Rad Osiedli.
Bierne i czynne prawo wyborcze mają wszyscy dorośli wrocławianie zameldowani na pobyt stały.

Żerniki Nowe należą do Okręgu Wyborczego nr 2 (wraz ze Złotnikami), w którym wybieranych będzie 5 radnych.
Szczegółowe informacje na temat wyborów można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta - bip.um.wroc.pl w zakładce „Wybory i spisy powszechne” oraz pod numerem telefonu 71 777 81 11.

Osiedlowa Komisja Wyborcza nr 35 pracuje w siedzibie RO Leśnica ul. M. Płońskiego 13/1.


Konsultacje w sprawie zmian w statutach Rad Osiedli

12.11.2012

Do 18 listopada można zgłaszać uwagi do projektu uchwaly zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli.
Szczegółowe informacje na stronie www.lesnica.org

Poniżej stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie:
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe negatywnie opiniuje przedstawioną propozycję zmian w statutach Rad Osiedli.
Rada Miejska uzasadnia proponowane zmiany nikłym zainteresowaniem mieszkańców wyborami, przejawiające sie niską frekwencją i małą ilością kandydatów do rad Osiedli.
Takie stanowisko świadczy o tym, że Rada nie przeprowadziła rzetelnej analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. Zdaniem Stowarzyszenia przyczynami małego zainteresowania mieszkańców pracą Rad Osiedli są jej małe kompetencje, a tym samym nikły wpływ na sprawy związane z bieżącymi sprawami osiedla.

Propnujemy wprowadzić następujące zmiany w zasadach działania Rad Osiedli:
1. Ustalenie wspólnego terminu wyboru do Rad Osiedli z wyborami do Rady Miasta.
2. Wprowadzenie zmian w ordynacji (o ile nie kolidują z aktami wyższego rzędu) polegające na:
a) zmniejszeniu liczby radnych w osiedlach , w których jest mniejsza ilość kandydatów niż miejsc.
Proponuje się aby w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów od liczby mandatów, przeprowadzić wybory w II turze zmniejszając liczbę mandatów np. z 15 do 11, tak aby wybór radnych dokonał się w wyniku demokratycznych wyborów.
b) zakazie zasiadania w Radach Osiedli pracownikom Urzędu Miejskiego Wrocławia i podległych mu spólek.
3. Zwiększenie kompetencji Rad Osiedli:
a) W zakresie opiniowania i konsultowania projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie osiedla oraz uchwalanych planów zagospodarowania przestrzennego, należy zapewnić większy wpływ Rad na przygotowywane projekty zadań i mpzp.
Nie do zaakceptowania jest sytuacja , że negatywne opnie Rad Osiedli są rozpatrywane i odrzucane przez urzędników miejskich.
Postuluje się wprowadzenie procedury zapewniającej rozpatrzenie przez Radę Miasta zgłoszonych uwag i zastrzeżeń.

Konieczne jest, aby jednostki miejskie zajmujące się remontami i inwestycjami np. ZDiUM, Wrocławskie Inwestycje, przed rozpoczęciem prac projektowych uzgadniały z Radami zakres i sposób prowadzenia inwestycji i remontów.
a) W zakresie zwiększenia budżetu Rad Osiedli.
Proponuje się aby Rada Miejska wydzieliła z budżetu środki na zadania inwestycyjne i remontowe , które pozostawałyby w gestii Rad Osiedli a realizowane byłyby przez jednostki miejskie.
b) Zmiana relacji na linii radni osiedlowi – urzędnicy miejscy.
Obecnie Rady Osiedli i radni osiedlowi pochodzący z wyboru społecznego traktowani są przez urzędników jak petenci. Radni mogą, co najwyżej wnioskowac i prosić. Za niezałatwione sprawy urzędnikom nie grożą żadne konsekwencje ze strony Rad Osiedli.

Prosimy wszystkich mieszkańców do zgłaszanie uwag dotyczących proponowanych zmian.
Zachęcamy do wykorzystania naszych postulatów oraz zaproponowania swoich pomysłów na lepsze funkcjonowanie Rad Osiedli.

Uwagi można przesyłać do 18 listopada 2012 do Biura Rady Miejskiej na adres:
Biuro Rady Miejskiej Sukiennice 9, 50-107 Wrocław z dopiskiem: KONSULTACJE
lub na e-mail: konsultacje2012@um.wroc.pl

"Rady osiedli: czemu służą, kto za nimi stoi ?" - opracowanie Instytutu Socjologii UAM


8.09.2012r. godz. 16:30 - spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla Żerniki Nowe!

03.09.2012

Mieszkańcy osiedla Żerniki Nowe kolejny raz zapraszają na piknik, który odbędzie się w sobotę 8 września o godz. 16:30 na placu zabaw przy ul. Lewej.

W programie zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci,
ognisko i pieczenie kiełbasek dla małych i dużych.

Nagrody oraz kiełbaski, napoje i słodycze finansuje Rada Osiedla Leśnica.
Prosimy o zabranie krzesełek i koców. Mile widziane domowe wypieki.

Osoby pragnące włączyć się w organizację spotkania prosimy o kontakt z p. Ulą, ul. Trójkątna 24.


16.07.2012

W dniu 8 maja 2012r. odbyło sie walne zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańcw Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu.
Zbigniew Wojciechowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu oraz Stowarzyszenia w 2011r. oraz omówil działania podejmowane przez Zarząd w 2010 roku.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu a zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia " Żerniki Nowe".
Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu podjęlo uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzajacych do utworzenia samodzielnej rady osiedla Żerniki Nowe.

Sprawozdanie za rok 2011


UWAGA!!!

16.07.2012

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wrocławiu obejmujący obszar ograniczony ulicami Kosmonautów i Białodrzewną oraz rzeką Ługowiną.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest do publicznego wglądu w dniach od 13.07.2012r. do 3.08.2012r. w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 213 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie bip.um.wroc.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 17.07.2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, w sali nr 215 o godz. 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2012r.
Uwaga powinna zawierać takze oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Ogloszenie na stronie UM


Uwaga

23.04.2012

Zebranie Walne - termin II

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we WrocŁawiu w dniu 8.05.2012r. o godz. 18:00 (ul. Płońskiego 13/1, Wrocław) - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się w tym samym miejscu , w dniu 8.05.2012r. o godz. 18:30.

Zarząd Stowarzyszenia " Żerniki Nowe"


Uwaga!

22.04.2012

8. maja 2012r. o godz. 18:00 w Radzie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13/1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.
Proponowany program walnego zebrania:
1. Rozpoczęcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za 2011r.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia samodzielnej rady osiedla Żerniki Nowe.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Zarząd Stowarzyszenia " Żerniki Nowe"


WUWA II na stronie Wroclawia

www.wuwa2.pl
http://www.wroclaw.pl/wuwa_2_bez_produkcji_tasmowej,.dhtml
http://www.wroclaw.pl/wuwa_ii_czyli_nowe_zerniki,.dhtml

Uwaga  - mpzp na Żernikach Nowych (płn. odcinek Trasy Targowej)

01.02.2012

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu informuje, ze Urzad Miejski Wrocławia przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego odcinka tzw. Trasy Targowej.
Jest to teren przyległy bezpośrednio do naszego osiedla.
Granica opracowania planu przebiega wzdłuż działek POD przy ul. Szczecińskiej, ul. Kosmonautów, za zabudową ul. Białodrzewnej, wzdłuż ul. Białodrzewnej /obok bunkra/, za zabudową ul. Grabowej do rzeki Ługowiny i przez pola do działek POD przy ul. Szczecińskiej.
Przebieg granicy pokazano na załączniku graficznym. Ustalenia planu bedą miały bardzo duży wpływ na warunki zamieszkania w naszym osiedlu i dotykać będą bezpośrednio mieszkańców ul. Grabowej i Białodrzewnej graniczących bezpośrednio z obszarem , na którym przewidziano wybudowanie nowego osiedla tzw. WUWA-2.
Zarzaą Stowarzyszenia przygotował propozycję wniosków, która zostanie złożona w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe.
Prosimy o zapoznanie sie z nimi i o ewentualne uwagi (pisemnie – skrzynka pocztowa przy ul. Bukowej 8a i Grabowej 78).
Prosimy także o składanie indywidualnych wniosków do powstającego planu, zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sasiadujących z terenem objętym planem.

Termin składania wniosków 16 luty 2012r.

Biuro Rozwoju Wroclawia ul. Swidnicka 53,
50-030 WROCLAWZarzad Stowarzyszenia Mieszkanców Osiedla Zerniki Nowe we Wroclawiu

WNIOSKI
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka Trasy Targowej we Wroclawiu/Żerniki Nowe/

1.Obszar przy istniejacym bunkrze /działki 47 i 49/ przeznaczyć na ogólnodostępne tereny zielone o charakterze rekreacyjno – sportowym (plac zabaw, boisko sportowe z niezbędną infrastrukturą, park).
2. Na ternie sąsiadującym z istniejącą zabudową jednorodzinną :
a) między ul. Konińska a zabudową przy ul. Grabowej,
b) teren sąsiadujący od wschodu z zabudową przy ul. Białodrzewnej /działki 10,11 1920,21/ przeznaczyć pod zabudowę jednorodzinną o charakterze zbliżonym do istniejącej zabudowy /wielkość działek i gabaryty budynków/. W przypadku zaprojektowania innych funkcji zastosować oddzielenie pasami zieleni/zgodnie ze Studium/.
3. Zachować przejezdność ul. Konińskiej od skrzyżowania z ul. Białodrzewną do torów kolejowych / droga lokalna/. Droga ta lączy dwa osiedla Żerniki Nowe i Żerniki i jest bardzo ważna ze względu na wyksztalcone od 1945r. więzi spoleczne /parafia, szkoła, sklepy, służba zdrowia, komunikacja autobusowa/.
4. Na działce nr 50 /AM10/ , w sąsiedztwie działki 49 i ul. Konińskiej przewidzieć lokalizację obiektu kultu religijnego /kosciół/.
5. Na terenie objętym opracowaniem uwzględnić:
a) budowe przedszkola ,szkoly z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi z lokalizacja w poblizu przystanku tramwajowego,
b) dopuścić zabudowę mieszkaniową i mieszkalno-usługową do 3 kondygnacji ,
c) dopuścić usługi tylko na potrzeby lokalne /nieuciążliwe /- zakaz produkcji i lokalizacji np. warsztatów samochodowych,
d) przewidzieć doprowadzenie kanalizacji sanitarnej – zakaz budowy zbiorników na ścieki- szamb,
e) przewidzieć doprowadzenie gazu - w celu poprawy jakości powietrza powstająca zabudowa powinna mieć ogrzewanie systemowe / zbiorcze kotłownie gazowe lub c.o. miejskie/,
f) zapewnić zachowanie istniejących: cieków wodnych / w tym rowy melioracyjne / oraz zieleni, jako naturalnego krajobrazu osiedla.
6. W zakresie komunikacji przewidzieć:
a) przesunięcie wlotu Trasy Targowej do ul. Kosmonautów w kierunku wschodnim /w stronę AOW/ i odsunięcie od zabudowy ul. Białodrzewnej,
b) budowę linii tramwajowej w Trasie Targowej, obslugującej powstające osiedle, od ul. Kosmonautów do stacji kolejowej PKP Wrocław –Żerniki,
c) budowę trzeciego toru tramwajowego na odcinku „Glinianki” – Białodrzewna ( tor odstawczy ) lub dodatkowej pętli tramwajowej umozliwiającej oczekiwanie tramwajom, podczas imprez na stadionie, bez blokowania dojazdu do Leśnicy,
d) powstanie pasa zieleni wzdłuż ul. Kosmonautów.


05.09.2011

Zakończyła się przebudowa fragmentu ul .Kosmonautów na wysokości Glinianek.
Przy okazji zauważyliśmy nowy wrocławski zwyczaj ustawiania słupów i znaków prawie na środku chodnika. Oto zdjęcia naszego mieszkańca, ktore pozwolą przybliżyć Państwu ten problem:


Zapraszamy na spotkanie mieszkańców osiedla Żerniki Nowe!!!

27.06.2011

Mieszkańcy osiedla Żerniki Nowe zapraszają na piknik, który odbędzie się w dniu 2 lipca ( sobota) o godz. 17: 00 na placu zabaw przy ul. Lewej.

W programie gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci.
Ognisko i pieczenie kiełbasek dla małych i dużych.
Nagrody oraz kiełbaski, napoje, słodycze finansuje Rada Osiedla Leśnica.

Prosimy o zabranie ze sobą jednorazowych talerzyków, krzesełek i koców. Mile widziane domowe ciasta.

Osoby, które zechcą włączyć sie w organizację spotkania prosimy o kontakt
z p. Ulą, ul. Trójkątna 24.


30.04.2011 r.

W dniu 12.04.11r. w siedzibie RO Leśnica, odbyło sie walne zebranie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu. Przewodniczyła Urszula Kosowska, sprawozdanie merytoryczne z dzialałnosci Zarządu oraz Stowarzyszenia w 2010 r. przedstawił Zbigniew Wojciechowski, który szczegółowo omówił działania podejmowane przez Zarząd w 2010 roku.
W imieniu Komisji Rewizyjnej dzialałność Zarządu ocenił Krzysztof Stępien. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia " Żerniki Nowe".
Prezes Stowarzyszenia w porozumieniu z Komisją Rewizyjną wystapił z wnioskiem o odwołanie z funkcji członków Zarządu Bogumiły Kubowicz i Wioletty Gładysz, które nie brały udziału w pracach Zarządu.
Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu podjęło uchwały o odwołaniu z funkcji członków Zarządu p. B.Kubowicz i p. W.Gładysz oraz o kontynuowaniu dzialań przez Zarząd w zmniejszonym składzie.
Sprawozdanie z działaności za rok 2010.
Żerniki Nowe - podaj sąsiadom


Uwaga

28.03.2011

12 kwietnia 2011r. o godz. 18:00 w Radzie Osiedla Leśnica przy ul. Płońskiego 13/1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Proponowany porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania za rok 2010.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
6. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarzadowi.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

W im. Zarządu Stowarzyszenia " Żerniki Nowe"
J.Lisowska , Wrocław,27.03.2011r.


Uwaga

Zebranie Walne - termin II

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla " Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 12.04.11r. o godz. 18:00 (ul. Płońskiego 13/1, Wrocław) - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się w tym samym miejscu , w dniu 12.04.11r. o godz. 18:30.

W im. Zarządu Stowarzyszenia " Żerniki Nowe"
J. Lisowska , Wrocław,28.03.2011r.Zerniki Nowe - dodatek nieregularny nr 1/2011 podaj sasiadom wiecej...


Tak głosowaliśmy.

Wyniki glosowania w wyborach samorzadowych

Grzywna i areszt za spalanie śmieci

Wojciech Kowalski

"Węgiel, drewno i koks są coraz droższe, tak więc właściciele domków jednorodzinnych próbują oszczędzać stosując często niedozwolone jego zamienniki.
Najczęściej w domowych paleniskach lądują tworzywa sztuczne , butelki po napojach, pojemniki, folie. Pala sie szybko, ale wytwarzają chyba najwięcej zabójczych toksyn.
Ale nie tylko one są niebezpieczne.
Spalajac kilogram plastikowych butelek po napojach, folii lub odpadów z polichlorku winylu (PVC), produkujemy około 280 litrow chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny.

Zabójcze toksyny.

Stężenie dioksyn i furanów, wydobywające sie z domowych kominów, może wynosić 100 nanogramów na metr sześc. Dla porównania, ich dopuszczalne stężenie dla spalarni śmieci wynosi 0,1 nanograma na metr sześcienny.
Stare meble, które wydają się być wymarzonym materiałem na opał, nasączone sa chlorowanymi fenolami - substancjami wykorzystywanymi do konserwacji, a pomalowane lakierami zawierają metale ciężkie, np. rtęć. Nie powinniśmy palić także papieru. Jest on bowiem bielony związkami chloru i zadrukowany farbami zawierającymi metale ciężkie. Spalane w piecach domowych śmieci powoduja na dodatek ich niszczenie oraz osadzanie w przewodach kominowych sadzy mokrej. Nie dość, że trudno ją usunąć , to jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego.

Zatruta gleba.

Sami sobie szkodzimy. Nie dość, że wytwarzamy zabójcze związki chemiczne, to ich emisja z dymem następuje z niskich kominów. W efekcie zanieczyszczenia nie są wyniesione wysoko i wiatr ich nie rozproszy po dużym obszarze. Opadają na nasze podwórko, pobliskie łąki i pola. Ludzie żyjący w okolicy , w której pali sie w domach śmieci, nie tylko wdychają zabójcze dioksyny, ale odżywiają się skażonym mięsem, roślinami czy mlekiem. Niebezpieczne dla naszego zdrowia związki kumulują sie w glebie.
W efekcie chłoną je rośliny i zwierzęta. Dodajmy, że jeden z produktów spalania śmieci - dwutlenek siarki - łączac sie z deszczem zmienia sie w kwas, który uszkadza nasze płuca, a u roślin powoduje zanik chlorofilu, czego efektem jest ich obumieranie.
Magazynem dioksyn jest nie tylko gleba ale także jeziora i stawy. Tak więc również ryby z obszarów gdzie zapobiegliwi mieszkańcy palą smieci, sa skażone trującymi związkami.
Niejeden palacz śmieci stwierdzi, ze postępuje tak od lat i jest zdrowy, więc żeby mu głowy nie zawracał. Problem w tym, ze wpływ toksyn na nasze zdrowie może objawić się po kilkudziesięciu latach.
Za palenie śmieci, zarówno w piecu , jak i w ognisku, grozi mandat w wysokosci 500 zł lub grzywna nakładana przez sąd do 5 tys. zł. Sąd może orzec także areszt w stosunku do osoby łamiącej przepisy."


Uwaga!

W wyborach samorządowych, które odbędą sie 21 listopada mieszkańcy

ulic Bialodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Lewej, Trójkatnej głosuja

w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 228

w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych przy

ul. Kamiennogórskiej 16


Przypominamy, że informacje dotyczące osiedla zamieszczamy na bieżąco na stronie Rady www.lesnica.org , w Gazecie Leśnickiej i na tablicy informacyjnej na przystanku.


W lutym 2010 Stowarzyszenie wystąpilo z wnioskiem o wszczęcie przez Prezydenta Wrocławia postępowania mającego na celu usunięcie naruszeń prawa w pozwoleniu na budowę zezwalającemu na likwidację przejazdu kolejowego na ul. Konińskiej ( niezgodność z decyzją o warunkach zabudowy). Prezydent przekazal sprawę do rozpatrzenia (zgodnie z właściwoscią) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, na co Stowarzyszenie wniosło w marcu 2010 zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.
Samorzadowe Kolegium utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. Podobnie jak Sąd Administracyjny w dniu 14.10.2010r. Powodem utrzymania w mocy postanowienia były względy proceduralne. Zdaniem Sądu żądanie Stowarzyszenia nie było jednoznacznie sformułowane stąd Prezydent mógł nie rozpatrzyć naszej sprawy. Wyrok Sądu nie odniósł sie w żaden sposob do meritum sprawy tj. zasadnosci likwidacji przejazdu.
Wniosek : należy ponownie złożyć wniosek do Prezydenta , tak sformułowany aby Prezydent musiał się nim zająć. Jest to szybsza i mniej kosztowna droga niż odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Może mamy na naszym osiedlu specjalistę od prawa administracyjnego, który pomógłby napisać taki wniosek? Prosimy o kontakt na listyzerniki@op.pl


Dyrekcja Poczty Polskiej przeprasza za utrudnienia i informuje, że zmiana urzędu pocztowego, w którym nasi mieszkańcy odbierać mają przesyłki awizowane, nastąpila ze względu na stosowaną przez Pocztę technologię opracowywania i przesyłania przesyłek pocztowych.
Było to konieczne ze względu na zachowanie najkrótszego czasu przebiegu przesyłek do adresatow i niestety nie jest możliwe przywrócenie urzędu awizacyjnego przy ul. Horbaczewskiego.
Jednocześnie Poczta informuje, że istnieje możliwość skorzystania z usługi doręczania listów poleconych do skrzynki oddawczej ( z wyjątkiem listów poleconych z potwierdzeniem odbioru i przesyłek pobraniowych). Warunkiem realizacji takiego sposobu doręczania jest złożenie pisemnego żądania w dowolnej placówce pocztowej lub u listonosza.


Informujemy, że z ramienia Rady Osiedla, 29.09.2010r., uczestniczyliśmy w odbiorze pętli autobusowej przy ul. Grabowej. Przedstawiliśmy zastrzeżenia co do wykonania tymczasowej pętli przesiadkowej, które zostały dołączone do protokolu i przekazane do Departamentu Infrastruktury.
Jak dotąd na skutek naszych interwencji wykonano przejście z płyt betonowych przez tory tramwajowe, na przedłużeniu przejścia z pętli autobusowej (wnioskowaliśmy też o obniżenie stopnia peronu) oraz podłączono oświetlenie.
Ponadto poprawiono przejazd przez skrzyżowanie z ul. Szczecińską.
Czekamy na zabezpieczenie (lub wyrównanie) obniżeń terenu pozostawionych w obrębie pętli oraz poprawienie połączenia nowego asfaltu z Grabową, ponieważ w czasie deszczu tworzą się tam kałuże.

Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że na placu zabaw przy ul. Lewej istnieje mozliwość wykonania górki zjazdowej ale jej realizacja będzie możliwa dopiero po uzyskaniu niezbędnych środkow finansowych.


Tak ma wygladać tymczasowa pętla przy Grabowej

Tekst alternatywny

zródlo: www.wroclaw.pl


W sobotę 26.06. spotkaliśmy się przy ognisku obok boiska przy ul. Lewej.
Wszystkim dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu, mamy nadzieję, że będą następne


W pikniku wzięło udział kilkadziesiąt osób. Było ognisko, kiełbaski, słodycze, domowe ciasta i kawa.
Rozmawialiśmy o naszym osiedlu, zebrane zostaly postulaty mieszkańców do załatwienia przez Radę Osiedla (patrz niżej). Były gry, zabawy i nagrody dla dzieci. Milusińscy zgodnie stwierdzili, ze chcą więcej i zapowiedzieli udział w kolejnym pikniku.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu, jakim niewątpliwie jest zaktywizowanie tak licznej grupy mieszkańców - p. Uli Kosowskiej, która doprowadzila pomysł do realizacji, p. Ani Marko, która sprawiła, że dzieci dobrze sie bawiły i dały dorosłym porozmawiać o ważnych sprawach, radzie osiedla, ktora sfinansowała słodycze i napoje, sponsorom, którzy zakupili zabawki dla dzieci, Agnieszce za piękne zdjęcia i wszystkim, którzy zechcieli poświecic swój czas i wziąć udział w spotkaniu.

W galerii zamieściliśmy miniatury zdjęć w niskiej rozdzielczości.
Uczestnicy, którzy chcą otrzymać zdjęcia normalnej wielkości proszeni są o kontakt: listyzerniki@op.pl

Wnioski mieszkańców:

- O utwardzenie łącznika między ul. Lewą ( między nr 37 a 39) a drogą przy boisku i placu zabaw.
- Na placu przy Lewej - prośba o usypanie górki dla dzieci do zjazdu na sankach zimą.
- Została wydana decyzja dotycząca o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu jednorodzinnego z częścią usługową (dwustanowiskowy warsztat samochodowy) przy ul. Lewej 2-4, mieszkańcy Lewej nie byli poinformowani o toczącym się postępowaniu, RO nie otrzymała zawiadomienia w spr. decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ani zawiadomienia o wydaniu decyzji, otrzymała je RO Żerniki.
- Wieczorami na przystanku przy Grabowej (pod betonową wiatą) zbiera sie młodzież pijąca alkohol, pasażerowie oczekujący na tramwaj proszą aby przystanek był kontrolowany przez patrole policji.
- Mieszkańcy ul. Białodrzewnej i Bukowej chcą na działce przy bunkrze ( przeznaczonej docelowo pod boisko i plac zabaw) przygotować fragment terenu i zbudować konstrukcje piaskownicy.
- Droga między ul. Lewą a boiskiem i placem zabaw jest nieutwardzona, latem unoszą sie z niej tumany kurzu a wiosną i jesienią stoi woda. Mieszkańcy proszą o utwardzenie.
- W dalszym ciągu na łączniku między ul. Grabową a ul. Żernicką biegają psy wypuszczane ze znajdującego sią tam gospodarstwa, piesi i rowerzyści mają problem z przejechaniem tamtędy. Właścicielka psów odpowiada ludziom korzystającym z drogi, że "doi kozy i nie ma czasu na pilnowanie psów". Ustawiła płot wzdłuż drogi ale w dalszym ciągu cala posesja jest nieogrodzona i psy wydostają sięna drogę.


Wrocławskie Inwestycje odpowiedziały na pytania dotyczące remontów i tego co będzie się działo na naszym osiedlu w związku z nimi.

Nowe wiadukty na Lotniczej - zakończenie prac sierpień 2011r .

Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac I etapu Kosmonautów - projekt w trakcie rozstrzygania przetargu, planowany termin podpisania umowy czerwiec 2010 - zakończenia październik 2011.
II etap Kosmonatów (od ogródków działkowych do Jeżowskiej) - na pewno po EURO 2012.

Budowa zintegrowanego przystanku tramwajowo-kolejowego - projekt w trakcie przetargu, wykonanie lipiec 2010 - wrzesień 2011

Wyłaczenie ruchu tramwajowego w rejonie Glinianek - po przekazaniu placu budowy wykonawcy (w zależności od tego, która umowa zostanie podpisana szybciej - albo Kosmonautów albo przystanek zintegrowany) - najbardziej prawdopodobny termin to lipiec 2010

Wyłaczenia ruchu tramwajowego - przebudowa torowiska prowadzona będzie na odcinku pomiędzy pętlą Pilczycką a końcem kąpieliska "Glinianki" w ramach dwóch zadań: budowy przystanku i I etapu przebudowy ul.Kosmonautów. Na pozostalym odcinku do Leśnicy zostanie przeprowadzony przez ZDiUM remont torowiska (w tym samym terminie). Nie można jednak wykluczyć, ze w czasie realizacji II etapu trzeba będzie w jakimś zakresie wejść w torowisko.

Komunikacja zastępcza po zamknięciu ruchu tramwajowego w rejonie Glinianek (wiadukty,zintegrowany przystanek) - od momentu wyłaczenia tramwajów do końca sierpnia 2010 ma funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa (w miejsce tramwajowej) pomiędzy pętlą Pilczycką a Leśnicą; w tym czasie zostanie wykonany remont torowiska do Leśnicy, budowa tymczasowej krańcówki tramwajowej w rej. ul.Grabowej oraz budowa tymczasowej pętli autobusowej w tym samym rejonie. Po wakacjach pomiędzy Pętlą Pilczycką a tymczasową pętlą autobusową przy ul. Grabowej ma kursować zastepcza komunikacja autobusowa, natomiast dalej - do Leśnicy - tramwaj wahadłowo.

Więcej na stronie http://www.lesnica.org/node/281


Ostatnio w sklepie na Trójkątnej i na przystanku, w odstępie dwutygodniowym, dostępna jest Gazeta Leśnicka.
Nasze osiedle zwykle otrzymuje okolo 40 egzemplarzy.
W okienku Rady Osiedla pojawiają się również informacje dotyczące Żernik Nowych.
W gazecie mogą umieszczać swoje artykuly i listy mieszkańcy wszystkich osiedli należących do RO Leśnica.
Do tej pory ukazaly się dwa artykuly, jeden apel i jeden list naszych mieszkańców :
Wiosenne porzadki ,
Wiosenne porzadki cz.2,
Apel ,
List..

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW!!!

Mieszkańcy osiedla Żerniki Nowe zapraszają na spotkanie przy ognisku, które odbędzie się w dniu 26.06. ( sobota) o godz. 16:00 obok boiska przy ul. Lewej.

Program pikniku przewiduje:
Omówienie bieżących problemów osiedla
Pieczenie własnych kielbasek
Gry, zabawy, konkursy dla dzieci
Młodzież zachęcamy do zorganizowania meczu piłki nożnej
Prosimy o zabranie ze soba krzesełek, koców oraz piłek itp.

Oczekujemy na mieszkańców, którzy zechcą włączyć się w organizację spotkania poprzez np. upieczenie domowego ciasta itp.
Napoje i słodycze dla dzieci finansuje Rada Osiedla Leśnica.

Koordynator spotkania:
p. Ula, ul. Trójkątna 24.

W razie deszczu ustalimy inny termin spotkania.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańcow Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu odbyło się w drugim terminie w siedzibie Rady Osiedla.
Przewodniczyła zebraniu Joanna Lisowska, sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu oraz Stowarzyszenia w 2009 r. przedstawił Zbigniew Wojciechowski.
W imieniu Komisji Rewizyjnej działalność Zarządu ocenił Krzysztof Stępień.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy Zarządu.
Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia " Żerniki Nowe".
Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Potocznik zrezygnował z funkcji.
Walne zgromadzenie podjęło jednogłosnie uchwałę o odwołaniu z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Zbigniewa Potocznika i powołanie na jego miejsce Witolda Marko.

Sprawozdanie z dzialalnosci za rok 2009.

Zebranie Walne - termin II

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 23 marca 2010r. o godz. 17.00 (ul. Płońskiego 13/1, Wrocław) - termin kolejnego zebrania walnego wyznacza się na 23.03.2010 na godz. 18.00 (ul. Płońskiego 13/1, Wrocław)

W im. Zarządu Stowarzyszenia "Żerniki Nowe" J. Lisowska , Wrocław,06.03.2010r.


Do członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu!

Dnia 23 marca 2010r. o godz. 17:00 przy ul. Płońskiego 13/1 (Rada Osiedla Leśnica) we Wrocławiu odbędzie się W A L N E ZEBRANIE Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu.


Proponowany porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
4. Ocena działalnosci Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
6. Wolne wnioski.

W im. Zarządu Stowarzyszenia "Żerniki Nowe" J.Lisowska , Wrocław,05.03.2010r.


Wiosenna inicjatywa młodej mieszkanki Grabowej!

W sobotę 13.03 o godz. 16:00 razem posprzątamy łączkę od transformatora do przystanku. Chętni spotykają się przy pojemnikach do segregacji śmieci. Niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców lub rodziców ze sobą. Uczestników prosimy o odrobinę zapału - worki, rękawiczki oraz słodki poczęstunek zapewnią organizatorzy. W razie deszczu/śniegu przesuniemy akcję o tydzień, na 20.03.

WIOSENNE PORZĄDKI !!!


Informacje ze spotkania z Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Wrocławskich Inwestycji 9.12.09r.:

1. Przebudowa ul. Lotniczej, wiaduktów, węzła łączącego ul. Lotniczą z AOW.
Jeżeli nie dojdzie do oprotestowania przetargu to w wersji optymistycznej, w styczniu będzie podpisana umowa z wykonawcą i na wiosnę rozpoczną sie roboty, ktore potrwają do 14 miesiecy. Węzeł powinien być gotowy najpóźniej do zakończenia budowy AOW tj. do 15.06.2011r. W czasie prowadzenia inwestycji ruch drogą krajową nr 94 bedzie prowadził objazdem między wiaduktem drogowym a tramwajowym, po śladzie starej ul. Kosmonautów, drogą tymczasową o szerokości 4m. Przejazd kolejowy będzie zamykany automatycznie przez nadjeżdżający pociąg. Nie otrzymaliśmy danych dotyczących liczby pociagów przejeżdżających tą trasą. Na moście tramwajowym nad Ślęzą objazd bedzie krzyżował się z linią tramwajową, nadjeżdżający tramwaj bedzie wzbudzał włączenie czerwonego światła dla samochodów.
2. Budowa węzła przesiadkowego tramwajowo-kolejowego.
W styczniu zakończą się prace projektowe. Budowa węzła i przebudowa torowiska do Leśnicy spowoduje wyłączenie tramwaju na kilka miesięcy. Nie podano terminu wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia inwestycji. Przez część czasu (w tej chwili nie można określić ile dokładnie) obie inwestycje będą się na siebie nakładaly. Rozważane jest jak najdłuższe utrzymanie ruchu tramwajów między Leśnicą a Gliniankami (wahadło). .Autobus przewoziłby pasażerów między końcówka wahadła a pętlę w Pilczycach. Padła obietnica właściwego skoordynowania komunikacji aby nie powtórzyla sie sytuacja z okresu przebudowy I etapu ul.Lotniczej.
3. Ul. Kosmonautów.
Przebudowę ul. Kosmonautów od ul.Lotniczej do Al.Stabłowickiej podzielono na dwa etapy.
I etap - od Lotniczej do końca kąpieliska Glinianki (około 650m)
II etap - od Glinianek do Al. Stabłowickiej.
Etap I rozpocznie sie w maju 2010 i potrwa 14 miesięcy. Będzie on związany z budową węzła komunikacyjnego drogi nr 94 z AOW.
Prace projektowe obu etapów są obecnie na ukończeniu. W rejonie Żernik Nowych powstanie dodatkowy przystanek tramwajowy połączony ciągiem pieszym z ulicami Bukową i Białodrzewną. Po zakończeniu prac projektowych nie będzie już można wnosić uwag. Odcinek ul. Kosmonautów objęty drugim etapem przebudowy, do 2012r będzie miał odnowioną nawierzchnię oraz wykonany ciąg pieszo-rowerowy. Własciwą realizację Etapu II planuje się po 2012 roku.
4. Oś Inkubacji i Aleja Stabłowicka (Obwodnica Leśnicy).
W tej chwili kończone są prace koncepcyjne, rozpoczęcie realizacji zależy od przebiegu przetargów , planowane jest na początek 2011r. Oś docelowo będzie dwujezdniowa, jednak najpierw wykonana zostanie jedna jezdnia w każdą stronę. Zakończenie przed Euro ale możliwe jest przedłużenie robót do sierpnia 2012 ze względu na zmianę przebiegu Osi w rejonie Bystrzycy. Do roku 2015 nie jest planowane przedłużenie Alei Stabłowickiej do ul. Królewieckiej ani Osi Inkubacji do ul. Granicznej. Skutkiem czego przez nasze osiedle będzie odbywał sie ruch samochodów między Osią Inkubacji a Węzłem Kosmonautów.
5. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa ( przedłużenie linii ciągłej, ograniczenie prędkości na dłuższym odcinku, zakaz wyprzedzania) zostaną rozpatrzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej
Informacje o sposobie ich załatwienia otrzymamy po upływie dwóch tygodni .


Zapraszamy mieszkańców Żernik Nowych na spotkanie z Radą Osiedla, które odbędzie sie 20 listopada o godz. 18:00 w Zamku w Leśnicy.


Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach - od 23 listopada 2009 r. do 11 stycznia 2010 r. - w sali 215 budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu. Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. od 11:00 do 16:00 a w środy w godz. od 12:00 do 17:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. w sali 215 budynku Urzędu Miejskiego Wroclawia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu o godz. 16.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy skladać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2010 r.


Rada Miejska Wrocławia podjęla uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Królewieckiej we Wrocławiu, obejmującego obszar ograniczony: ulicą Królewiecką, zachodnią granicą AOW, granicami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ulic Noteckiej i Warciańskiej, terenami kolejowymi, ulicą Kosmonautów, terenami rekreacyjnych zespolów urbanistycznych Glinianki i Maślice Wypoczynkowe.

Zainteresowani mogą skladać wnioski na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do dnia 14 września 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

"Mapa obszaru objętego planem."


Departament Spraw Społecznych zaakceptował program budowy boiska i placu zabaw (z wyjątkiem skate parku) na ul. Białodrzewnej (obręb Żerniki, AM-1, dz.49). Realizację zadania przewidziano po roku 2011.


"Urząd Miejski Wrocławia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących, skierowanego do stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania
" Przebudowa ul.Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu",
realizowanego w granicach nastepujących działek:

- obręb Stabłowice:
AM-32 działki nr: 251, 244, 249, 250;
AM-33 działki nr: 1, 43/4, 45/2, 45/3, 31/1, 29/17, 45/5;
AM-34 działki nr: 30,28/1, 33/1;
AM-36 dzialki nr: 4, 38 ,39.

- obręb Złotniki:
AM-7 działki nr: 56, 57.

- obręb Zerniki:
AM-1 działka nr 6;
AM-2 działki nr: 20, 34;
AM-3 działki nr: 45, 23, 62, 24/3, 63/7, 65/2, 46, 118, 131, 6, 110/5, 60/4;
AM-4 działki nr: 3/2, 2, 3/1, 1/2;
AM-5 działki nr: 23, 25, 24, 26;
AM-6 działki nr: 50/2, 50/4;
AM-8 dzialki nr: 1/1, 1/2;
AM-9 działki nr: 1, 2, 26, 28, 49, 44, 48, 38/6, 41/4, 33,34, 38/2, 38/4, 38/5, 41/2, 41/3, 45,
46, 47, 37/2, 37/1;
AM-10 działki nr: 34, 33, 20, 21, 22, 23, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2;
AM-11 działki nr: 159,162, 4, 188/1, 18, 23, 19, 24, 25, 2, 3, 20, 21, 22, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161,163, 1, 100/7,
188/2, 153;
AM-12 działki nr: 1, 34/1, 18/2, 32/2, 3/2, 2, 9/1, 25/1,18/1, 34/2, 33/2, 33/1;
AM-15 działki nr: 1, 2/2, 33/2, 2/3;
AM-16 działki nr: 1, 2/2, 3/2, 14/2, 31/2, 32/1, 32/2, 33/2, 36/2, 56/2, 65/2, 66/2, 19/1, 33/3, 40, 58/1, 63, 64/1, 64/2, 65/1, 66/1, 2/1, 14/1, 56/1, 68, 30/1 ,3/3.

Prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu mają wszystkie strony tego postępowania - art. 10 K.p.a.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie, w siedzibie wydziału Środowiska i Rolnictwa ul. Michalczyka 23, w pokoju 127.
Pełna wersja obwieszczenia pod adresem
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/036dbf9c-f483-4559-85fd-2602869c7762/(Microsoft%20Word%20-%20W.pdf


Otrzymaliśmy odpowiedzi od MPWiK w spr. kanalizacji naszego osiedla
oraz od Zarządu Inwestycji Miejskich w spr. boiska i placu zabaw.
Nie jest planowana budowa kanalizacji na naszym osiedlu do roku 2015.
Pismo MPWiK
Pismo ZIM

26.05 odbyło się spotkanie w sprawie infrastruktury drogowej i kanalizacji - z posłem Stanisławem Huskowskim i radnym Rady Miejskiej Leonem Susmankiem.
Prezes MPWiK,  Miroslaw Warchulak, nie przybył na spotkanie.

Pytania mieszkańców w większej części dotyczyły kanalizacji.
Niestety, na wiekszość pytań obecni goście nie potrafili udzielić odpowiedzi, również tych dotyczących Żernik Nowych.
Zobowiązali się tylko do przekazania pytań osobom kompetentnym. Odpowiedzi dostanie Rada Osiedla i przekaże mieszkańcom.
Zapowiedzieli też, że na okres przebudowy ul.Kosmonautów (około 1 roku) zawieszony zostanie ruch tramwajowy do Leśnicy, co spotkało sie z negatywną reakcją zebranych.
Mieszkańcy , RO i Stowarzyszenie podejmą starania mające na celu znalezienie innego rozwiązania.


W dniu 18.05.2009 odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia i Rady Osiedla Leśnica z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

Poruszone tematy:
1.Planowany remont ul. Kosmonautów-uwagi mieszkańców Żernik Nowych - Zmiany wprowadzone do koncepcji:
- Zawracanie dla mieszkańców ul. Lewej bedzie możliwe w rejonie projektowanego zjazdu do osiedla Nowe Żerniki (teren za Ługowiną)
- Na przedłużeniu ul. Białodrzewnej zaprojektowany będzie ciąg pieszo-rowerowy
- Między ul. Grabową i Białodrzewną zarezerwowany będzie pas terenu pod chodnik.
Realizacja po zagospodarowaniu terenów przyległych bezpośrednio do ul. Kosmonautów

2. Sposób rozwiązania komunikacji miejskiej na ul. Kosmonautów w trakcie trwania remontu - Przedstawiciele Stowarzyszenia i Rady Osiedla postulowali utrzymanie komunikacji tramwajowej podczas remontu ul. Kosmonautów.

3. Bezpieczeństwo na ul. Kosmonautów - Wydział Inżynierii Miejskiej przeanalizuje sposób poprawy bezpieczeństwa w rejonie Żernik Nowych.

4. Obwodnica Leśnicy- Projektowany jest odcinek od Żaru do Trasy Stabłowickiej

5. Zasady współpracy jednostek Urzędu Miasta z Radą Osiedla Leśnica w zakresie planowania.


6 maja 2009 r. wszedł w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia.
Na ul.Grabowej juz odbłyly sie kontrole.
Urzędnicy z ZZK, ZdiUM i strażnicy miejscy sprawdzali jak własciciele nieruchomości dbają o porządek.
Od 1 czerwca kontrole bedą przeprowadzane na terenie całego miasta.

Każdy właściciel nieruchomości musi:
1. zawrzeć pisemną umowę na odbieranie odpadów komunalnych i wyposażyc budynek mieszkalny w pojemniki na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności - 40l/tydzień/1 mieszkańca. Oprócz typowych pojemników mogą być używane worki odpowiednio oznaczone przez WPO.
2.wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię scieków bytowych i zawrzeć pisemną umowę na opróżnianie zbiornika bezodplywowego z przedsiebiorca posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie
3. przechowywać przez okres 24 miesięcy dowody opłacania odbioru odpadów komunalnych, zakupu worków i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
4. okazywać na każde żądanie uprawnionych organów w/w dowody oraz umowy. Osoby niewywiązujace się z obowiazku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie określonym w regulaminie, mogą zostać ukarane mandatem do 500 zl.

Pełny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia znajduje sie na stronie www.wroclaw.pl(http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/1089/09)

26 maja, o godzinie 18.00 w Zamku, w Leśnicy odbędzie sie spotkanie w sprawie infrastruktury drogowej i kanalizacji z:
- posłem Stanisławem Huskowskim- Komisja Infrastruktury Sejmu,
- radnym Leonem Susmankiem - Szef Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej,
- Mirosławem Warchulakiem - Prezesem MPWiK.

Zapraszamy Mieszkańców Żernik Nowych do udziału w spotkaniu.

Gazownia nie zdecyduje się na budowę sieci gazowej na naszym osiedlu ze względu na zbyt małą liczbę chętnych - odpowiedź gazowni -tutaj


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył termin posiedzenia na 2 czerwca 2009 - zawiadomienie o rozprawie - tutaj


Zebranie mieszkańców odbyło się dnia 27 kwietnia o godz. 19:00 przy ul.Trójkątnej 27.

Mieszkańcy zostali poinformowani o:
- przebudowie ul.Kosmonautów
- zaawansowaniu prac dot. kanalizacji i gazyfikacji osiedla
- powstaniu nowej drogi tymczasowej do ul.Żernickiej
- dyżurach radnych i prawników w siedzibie RO przy Płońskiego 13
- sposobach komunikacji z RO
- telefonach alarmowych Straży Miejskiej i Policji.

Wnioski mieszkańców:

1. O powiadomienie Policji i Straży Miejskiej w Leśnicy o niebezpiecznych psach utrudniających a często uniemożliwiających korzystanie z drogi łączącej ul. Grabową z Żernicką.
2. O poprawę bezpieczeństwa na ul. Kosmonautów w rejonie osiedla jeszcze przed planowaną przebudową. Mieszkańcy obawiają się kolejnych wypadków i ofiar.
3. O zorganizowanie spotkania z UM w sprawie przebudowy ul. Kosmonautów i organizacji komunikacji miejskiej w czasie trwania prac budowlanych.
4. O powstanie na terenie osiedla boiska i placów zabaw.
5. O wycięcie rozrośniętych krzewów, skoszenie trawy przy ul. Trójkątnej 27 wokół budynku Spółdzielni Rolniczej z Leśnicy.
6. O częste wystawianie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
7. O kosze na śmieci na ulicach osiedla.
8. O progi zwalniające na ul. Trójkątnej oraz lustra poprawiające widoczność na ul. Trójkątnej na wysokości numeru 1 oraz 52.
9. O przycinanie krzewów utrudniających widoczność przy wyjeździe z Grabowej na Kosmonautów.
10. O używanie przez Radę Osiedla Leśnica poprawnej nazwy osiedla "Żerniki Nowe" - w miejsce niepoprawnej " Gajowa".


Uwaga!

Dnia 27 kwietnia (poniedziałek) o godz. 19:00 odbędzie się zebranie mieszkańców naszego osiedla.
Spotykamy się na ul. Trójkątnej 27 przy starym sklepie.
Zebranie będzie miało charakter informacyjny, zostaną omówione między innymi sprawy:
drogi tymczasowej, przejazdu, przebudowy ul.Kosmonautów (m.in. planowanych rozwiązań dot. wjazdów i wyjazdów z ulic Białodrzewnej , Trójkątnej i Lewej).

Zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia "Żerniki Nowe"


Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu odbyło się w drugim terminie o godz. 18:30 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. W zebraniu uczestniczyło 11 członków. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia zostało przyjęte jednogłośnie, jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.(sprawozdanie)


Zebranie Walne - drugi termin

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu w dniu 30 marca 2009r. o godz 18.00 (ul. Legnicka 65, Wrocław) - termin kolejnego zebrania wyznacza sie na 30.03.2009 na godz. 18.30 (ul. Legnicka 65, Wrocław)

W im. Zarządu Stowarzyszenia "Żerniki Nowe" J.Lisowska , Wrocław,15.03.2009r.


Do członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu!

Dnia 30 marca 2009r. o godz. 18:00 przy ul. Legnickiej 65 (Sektor3) we Wrocławiu odbędzie się
W A L N E Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:
1.Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu.
4. Ocena działalności Stowarzyszenia i Zarządu przez Komisję Rewizyjną.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.
6. Wolne wnioski.

W im. Zarządu Stowarzyszenia "Żerniki Nowe" J.Lisowska , Wrocław,14.03.2009r.


Drodzy mieszkańcy!

Wybory do Rady Osiedla Leśnica zakończyły się dla naszego osiedla niezwykle pomyślnie. Nasi kandydaci zostali wybrani do RO uzyskując najwiekszą
(204 i 221) ilość głosów w okręgu nr 2.

Udało sie to dzięki Wam!

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w głosowaniu!


Stowarzyszenie Mieszkanców Osiedla ,,Żerniki Nowe" we Wrocławiu,
Zbigniew Wojciechowski
Joanna Lisowska.


Koncepcje przebudowy ul. Kosmonautów mozna zobaczyc pod adresem: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=794646

Planowane zamkniecie ul. Bialodrzewnej, wyjazd z Lewej po zawróceniu , wyjazd z Trójkatnej przy warsztatach tylko w strone Lesnicy, chodniki i sciezka rowerowa miedzy torami tramwajowymi a jezdnia.

Przetarg na wykonanie drogi tymczasowej do przejazdu PKP przy ul.Zernickiej wygrala firma BISEK. Budowa rozpocznie sie w drugiej polowie marca i ma potrwac 3 miesiace.


Do Mieszkanców Żernik Nowych!!!

Drodzy Mieszkańcy! 8 marca odbędą się wybory do Rady Osiedla Leśnica , do której należy również nasze osiedle. Nie chcemy być dłużej odległym i zapomnianym zakątkiem osiedla. Chcemy mieć wpływ na to co dotyczy Żernik Nowych oraz na decyzje podejmowane przez Rade Osiedla. Postanowiliśmy zatem wystartować w nadchodzących wyborach i zglosilismy naszych kandydatów:

- Pana Zbigniewa Wojciechowskiego z ul. Bukowej, inż. budownictwa, Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu, który od 1,5 roku bardzo aktywnie działa na rzecz osiedla i mieszkanców, który 8 marca 2008r. zorganizował protest i blokadę ul. Kosmonautów oraz doprowadził do założenia naszego Stowarzyszenia.

- Panią Joannę Lisowską z ul. Grabowej, tech. ogrodnictwa, członka Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe, która równiez wzięła aktywny udział w założeniu i działaniach Stowarzyszenia.

Aby nasi kandydaci dostali się do Rady Osiedla konieczny jest udział w wyborach jak najliczniejszego grona dorosłych mieszkańców ulic: Białodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Lewej i Trójkatnej.

Tylko z Wami mają szansę wejść do Rady!

Prosimy wszystkich dorosłych o przybycie (z dowodem osobistym) 8 marca między godziną 8:00 a 20:00 do Szkoły Podstawowej przy ul. Częstochowskiej ( Złotniki) i oddanie swojego głosu (znak X) na naszych wspólnych kandydatów:

Kandydat nr 6 Zbigniew Wojciechowski X

Kandydat nr 3 Joanna Lisowska X

W imieniu Stowarzyszenia Mieszkanców Osiedla Żerniki Nowe we Wrocławiu Zarzad Stowarzyszenia

!!!Apelujemy do zmotoryzowanych o pomoc niezmotoryzowanym sasiadom w dotarciu na ul. Czestochowska i proponowanie wolnych miejsc w samochodach!!!


8 marca Wybory do Rady Osiedla!

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
Ordynacja Wyborcza
Kalendarz Wyborczy
TUTAJ


INFORMACJA

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla "Żerniki Nowe" we Wrocławiu informuje , że zgodnie uchwałą Nr XXVI/938/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia do dnia 15.01.2009 można składać w Biurze Rozwoju Wrocławia przy ul. świdnickiej 53 wnioski w sprawie zmian Studium. W załączeniu przedstawiamy projekt wniosku jaki przygotowało Stowarzyszenie. Ewentualne uwagi do wniosku proszę składać w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Bukowej 8a do dnia 11.01.2009r."


Zbigniew Wojciechowski


Gazyfikacja osiedla

Chęć przyłączenia gazu wyraziło 40 gospodarstw domowych ( ul. Grabowa - 9 , Trójkątna i Lewa - 15 , Bukowa i Białodrzewna - 16 ) . Na podstawie zebranych ankiet gazownia sprawdzi opłacalność inwestycji - wiadomości można spodziewać się najwcześniej za 2 miesiące. Sprawę likwidacji przejazdu bada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Droga tymczasowa do przejazdu na Żernickiej wg deklaracji dyrektora DIG prace rozpoczną się jeszcze w tym roku."


Istnieje możliwość gazyfikacji naszego osiedla za ok. 2 lata. Członkowie Stowarzyszenia ,,Żerniki Nowe" zbierają informacje o liczbie mieszkańców chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej i proszą o wypełnianie ankiet dot. gazyfikacji. Ankiety w ciągu najbliższych dni powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców.


Odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców z przedstawicielami UM. Za m/w miesiąc rozpocznie się budowa drogi tymczasowej prowadzącej do przejazdu PKP na ul. Żernickiej. Na drodze tej powstaną mijanki i oprócz pieszych oraz rowerzystów będą mogły z niej korzystać samochody osobowe mieszkańców osiedla Żerniki Nowe. Przy wylocie drogi na ul. Żernickiej ma powstać nowy przystanek autobusowy ,,na żądanie".
Zapytanie do dyrekcji PKP o możliwość przywrócenia przejazdu kolejowego pozostaje jak dotąd bez odpowiedzi. Obiecano nam natomiast sprawdzenie czy w trakcie budowy łącznika Szczecińskiej z Żernicką istnieje możliwość wybudowania pod linią kolejową tunelu dla pieszych.
Ponownie poruszyliśmy temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ul. Kosmonautów z ulicami Lewą, Białodrzewną i Grabową. Możliwe jest wprowadzenie na tym odcinku dodatkowego znaku ,,zakaz wyprzedzania" oraz przedłużenie linii ciągłej. Mamy również nadzieję ,że zostanie rozwiązana sprawa wjazdu i wyjazdu z nowo budowanej stacji LPG przy ul. Trójkątnej.


W poniedziałek 25.08 o godz.13:00 w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki UM (Wydział Inżynierii Miejskiej) odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami UM. Poruszony został przede wszystkim temat zlikwidowanego przejazdu oraz inne ważne dla osiedla sprawy: bezpieczeństwo na ul.Kosmonautów, komunikacja zbiorowa, budowa obiektów rekreacyjno sportowych, kanalizacja osiedla, budowa stacji LPG. Obiecano nam przeanalizować możliwość zbudowania drogi tymczasowej nie tylko jako ciągu pieszo-rowerowego ale również z dopuszczeniem możliwości korzystania z ciągu samochodom osobowym właścicieli posesji osiedla Żerniki Nowe. Wprowadzenie ruchu kołowego wiąże się z koniecznością wprowadzenia "mijanek" dla pojazdów. Na następnym spotkaniu DIG przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. DIG zwróci się z zapytaniem do dyrekcji PKP o możliwość przywrócenia przejazdu kolejowego. Sprawa bezpieczeństwa na ul. Kosmonautów przedstawiona zostanie na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w WIM. Ustalono termin następnego spotkania: poniedziałek 08-09-2008 godz. 14:00, w miejscu zlikwidowanego przejazdu przy ul. Konińskiej.


10 lipca przedstawiciele naszego osiedla przybyli na sesję RM z transparentami i ulotkami. O godzinie 17:05 radni przystąpili do rozpatrywania naszych skarg. Ponownie wszystkie skargi zostały odrzucone! Radni, jak poprzednio, stwierdzili, że przejazd został zlikwidowany zgodnie z prawem i RM nic w tej sprawie zrobić nie może. Radni przyznali, że nasza sprawa przypomniała im jak ważne są konsultacje z mieszkańcami przed podejmowaniem podobnych decyzji. Zaproponowali nam budowę ciągu pieszego biegnącego po śladzie drogi polnej od ul. Grabowej do przejazdu PKP na ul. Żernickiej ( realizacja 9 m-cy). Radni nie wiedzieli, że z drogi tej korzystają właściciele okolicznych pól i "ciąg pieszy" za milion zł sprawy nie rozwiązuje. Po zakończeniu sesji udało się nam porozmawiać z trzema przedstawicielami Rady Miasta. Uzyskaliśmy od nich obietnicę spotkania i rozmowy o naszych problemach. O tym czy spotkanie dojdzie do skutku oraz o jego wynikach będziecie Państwo na bieżąco informowani.


W dniu 10 lipca (czwartek) na sesji Rady Miejskiej będą ponownie rozpatrywane skargi
Mieszkańców Żernik Nowych na niezgodne z prawem zlikwidowanie przejazdu przy ul.Konińskiej.
Zapraszamy wszystkich do Sukiennic 9, sala nr 200, IIIp. Pokażmy ilu nas jest, weźmy nasze transparenty, niech nasza obecność na sesji skłoni radnych do przemyślanego głosowania.
Sesja rozpoczyna się o godz. 12:00.
Nasze skargi zaplanowane są do rozpatrzenia pod koniec porządku obrad, prawdopodobnie ok. godz. 17:00